باطری ذکریا

باتری های راه آهن


تعداد مطالب (1)

باتری راه آهن

باتری راه آهن

باطری های نیکل کادمیم به خاطر حجم کم نسبت به ظرفیت بالای آن ، مقاوم بودن در سرمای شدید ،عمر آنها و نگهداری آسان آن کاربرد زیادی در راه آهن دارد. با توجه به قیمت بالای آن لازم است د ...