باطری ذکریا

ساکن opzs


تعداد مطالب (1)

باتری های ساکن OPZS

باتری های ساکن OPZS

این نوع باتری های ساکن بصورت سلول های 2 ولتی از 200  تا  3000 آمپر ساعت در جلد های پلاستیکی شفاف تولید شده و برای دستیابی به ولتاژ مورد نیاز تعداد مشخص از این سلول ها توس ...