باطری ذکریا

موتور سیکلت


تعداد مطالب (1)

باتری موتور سیکلت

باتری موتور سیکلت

باتری های مورد استفاده در موتور سیکلت از نوع کوچک باتری های12 ولت اسیدی و UPS هستند ,که از2 آمپر ، 4/5 آمپر ، 7 آمپر، 9 آمپر، 12 آمپر ، 14 آمپر ، 18 آمپر بسته به نوع موتور سیکلت مو ...