باطری ذکریا

سنگین


تعداد مطالب (1)

باتری های سنگین

باتری های سنگین

در اکثر خودروهای سنگین و نیمه سنگین از سیستم برق ۲۴ ولت استفاده می شود که علت آن توان مورد نیاز برای به حرکت درآوردن موتور است. با توجه به اینکه تمامی باتری های تولیدی خودروها ۱۲ و ...