باطری ذکریا

سبک


تعداد مطالب (1)

باتری خودرو سبک

باتری خودرو سبک

در انتخاب باتری خودرو به شش نکته باید دقت داشت: 1- خشک بودن یا تر بودن باتری دو نوع باتری در بازار موجود است: باتری خشک (سیلد، sealed)  و باتری تر (حاوی مایع ا ...